Welkom op de website van... 

Marja Roele-Aertsen Fotografie - Mara Photo & Art Design

 

 

 

 

 

Geboren als zondagskind op 11 februari 1951 in het prachtige monumentale Nieuwendam-Amsterdam.

 

Sinds 1975 professioneel Freelance fotografe, eigenaar van Mara Photo & Art Design, Marja Roele-Aertsen Fotografie en  "Je Bent Nieuwendammer als". (2014)

 

In de begin jaren zeventig heb ik de Academie voor Beeldende kunst en Fotografische vormgeving in Amsterdam gevolgd.

 

Na verschillende succesvolle Art exposities (jaren zeventig) en creatieve experimenten vond ik Fotografie op dat moment uitdagender met meer perspectief en realistisch in mijn toenmalige gezinsleven met twee jonge kinderen.

Schilderen en tekenen zijn altijd een blije bezigheid gebleven.Het verrijkt mijn leven met inzicht en nog meer creativiteit. De liefde voor schilderen is weer opgebloeid tijdens de Convid-19  periode maart 2020. 

 

Als full professionele freelance fotografe en duizendpoot met creatieve prioriteiten heb ik vele mooie jaren beleefd.

Met o.a. de heerlijke ontwapende openheid van kinderen tijdens de schoolfotografie shoot's en studio sessies..

De prachtige plekken van rust, schoonheid, eenvoud, schoonheid van mens en natuur in mijn eigen omgeving maar ook in mijn geliefde Portugal en imposante lompe weidsheid van de USA.

In 2010 ben ik gestopt met mijn werkzaamheden in de Studio, Schoolfotografie en Bruidsreportage's

 

De LGBT community draag ik een warm hart toe en dat wordt op de site weergegeven met de vele foto's... Proud to Be

 

Veel plezier bij het bekijken van mijn website...neem de tijd want het is een reis door mijn leven, fascinatie, voorkeur en liefde voor o.a. geliefde Nieuwendam en omliggende landerijen, Portugal en reizen door de USA. 

 

Privé en werk lopen door elkaar..But that's me!

 

Marja Roele-Aertsen Fotografie staat voor mijn vrije werk voor o.a. Reis branche, Media, Art fotografie en vrij werk.

Voor onderstaande kun je contact met mij opnemen.

*Het ontwerpen van Fotoboeken met door de klant aangeleverd fotomateriaal.

* Herstellen en transformeren van gescand oud en beschadigd fotomateriaal

* Foto ontwerpen voor T-shirt prints

Stockfotografie (Stock photography)

 

Photo & Art foto's. Acryl Schilderijen worden/zijn gebruikt door o.a. Media, Toeristenbranche, Commerciële brochures, Publicatie's, Boek Illustratie,  Postzegels, Thema boeken. Wallpaper , Posters .

 

 

Onder de handels naam Mara Photo Design worden Amsterdam,Nieuwendam,Waterland streetview's als originele Luxe ansichtkaarten met envelop en originele Boekenleggers verkocht.

Verkoop in webshop

 

"Je bent Nieuwendammer als" is sinds 2014 gestart als Facebook groep met Herinnering aan Nieuwendam en de randdorpen door de jaren heen met eigen en privé foto's van leden. Maar vooral de vele onbekende Fotografen die vanaf de vroege jaren van de vorige eeuw het prachtige Dijk en Tuindorp Nieuwendam vastlegde op de gevoelige plaat. 

Voor een reis door de tijd van dit Monumentale dorp aan het overkant van het IJ 

 

 

Heb je vragen bel mij of neem via  info.photo.art@marjaroeleaertsen.com  contact met mij op.

 

*********

Welcome to my website

 

Marja Roele-Aertsen Photography - Mara Photo & Art Design

Born as a Sunday child on 11 February 1951 in the beautiful monumental Nieuwendam-Amsterdam the Netherlands.

 

Since 1975 professional Freelance photographer, owner of Mara Photo & Art Design, Marja Roele-Aertsen Photography and"You are like Nieuwendammer". (2014)

In the early 1970 I attended the Academy of Visual Arts and Photographic Design in Amsterdam.

 

After several successful Art exhibitions (seventies) and creative experiments, I found Photography at that time more challenging with more perspective and realistic in my then family life with two young children.

 

Painting and drawing have always been a happy activity, it enriches my life with insight and even more creativity.

 

As a full professional freelance photographer and centipede with creative priorities, I have had many wonderful years.

 

Including the lovely disarmed openness of children during school photography shoots and studio sessions 

 

The beautiful places of tranquility, beauty, simplicity, beauty of people and nature in my own environment, but also in my beloved Portugal and the imposing bulky expanse of the USA.

In 2010 I stopped working in the Studio, School Photography and Wedding Photography

 

I have a warm heart for the LGBT community and that is reflected on the site with the many photos ... Proud to Be

 

Have fun looking at my website ... take the time because it is a journey through my life, fascination, preference and love for, among others, beloved Nieuwendam and surrounding lands, Portugal and traveling through the USA.

 

Private and work are mixed together .. But that's me!

Marja Roele-Aertsen Photography stands for my free work for ao Travel industry, Media, Art photography and free work.

 

For the below you can contact me.

 

 * Designing photo albums with photo material supplied by the customer.

 

* Repair and transform scanned old and damaged photographic material

 

* Photo designs for T-shirt prints

 

* Image bank

 

The Photo & Art photos. Acrylic Paintings are / have been used by Media, Tourism industry, Commercial brochures, Publications, Book Illustration, Stamps, Theme books. Wallpaper, Posters,

Sell in webshop

 

* Under the trade name Mara Photo Design, Amsterdam, Nieuwendam, Waterland streetviews are sold as original Luxury postcards with envelopes and original Bookmarks.

Sell in webshop

 

"Je bent Nieuwendammer als" started in 2014 as a Facebook group with Remembrance of Nieuwendam and the suburbs through the years with their own and private photos of members. But especially the many unknown Photographers who from the early years of the last century captured the beautiful Dijk and Tuindorp Nieuwendam on the sensitive album.

For a journey through time of this Monumental village on the other side of the IJ

 

 

Feel free to come back again, the site is regularly updated.

If there are any questions call me or contact me via the contact form.

 

 * Be free to translate and share this website