Welkom op mijn website , ik hoop dat het je verrast en vindt wat je verwacht. Mijn fotografie over het gewone leven tijdens mijn reizen in Portugal en Amerika, waar fun en werken hand in hand gaan. Mijn foto's worden verkocht voor de toeristen branche, commerciële illustraties in bladen, foto evenement boeken, media en zelfs een Europa postzegel, dag- enveloppe (2012),uitgebracht door Post.NL . In de jaren '70 heb ik de academie Fotografie en Art in Amsterdam afgerond. Mijn geboorte (1951) dorp Nieuwendam in het prachtige Amsterdam staat ook centraal op deze website maar ook op Facebook "Je Bent Nieuwendammer Als" 

Amsterdam de stad waar ik in vrijheid mijzelf kan zijn wie ik wil zijn. De jaarlijkse Gay Pride met al de waardevolle Be Proud community programma's en wereldwijd bekende Canal Pride. Mijn "Proud to Be" foto's zijn gratis voor gefotografeerde deelnemers van de Canal Pride. 

 

Naast fotografie kun je hier ook een gedeelte van mijn ART uitspattingen vinden, in de jaren '70 en '80 heb ik vele exposities in verschillende galeries gehad. Ik maak betaalbare Art voor iedereen.

 

Bedrijven en particulier gebruikers kunnen mijn Stock foto's zonder tussenkomst van derden kopen voor betaalbare prijzen op origineel formaat. Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

 

 Welcome to my website, I hope it surprises you and finds what you expect. My photography about everyday life during my travels in Portugal and America, where fun and work go hand in hand. My photos are sold for the tourist industry, commercial illustrations in magazines, photo event books, media and even a Europe stamp, day envelope (2012), published by Post.NL.

In the 1970s  I completed the Academy of Photography and Art in Amsterdam. My birth (1951) village of Nieuwendam in beautiful Amsterdam is also central on this website but also on Facebook "Je Bent Nieuwendammer Als"

Amsterdam the city where I can freely be myself who I want to be. The annual Gay Pride with all the valuable Be Proud community programs and worldwide known Canal Pride. My "Proud to Be" photos are free for photographed participants of the Canal Pride.

 

Besides photography you can also find some of my ART excesses here, in the 70s and 80s I had many exhibitions in different galleries. I make affordable Art for everyone.

 

Companies and private users can buy my Stock photos without the intervention of third parties for affordable prices in original format. You can always contact me without obligation.