Behind The Lens & Art Design

Geboren in Amsterdam-Nieuwendam op een koude winterse februari zondag 1951. School vond ik saai en had meer oog voor de vlinders die langs de schoollokaal ramen fladderden. Mijn interesses lagen meer bij sport, handvaardigheid en ontdekken van de wereld.  In de begin jaren '80 heb ik in Amsterdam de kunst academie afgerond en werden mijn Art uitspattingen tentoongesteld in meerdere Galeries in Amsterdam. Buiten de kunst ontwikkelde ook mijn liefde voor de camera. Als Freelance heb ik vele mooie dingen mogen ondernemen. Door visuele problemen is het werk met de werkcamera's helaas afgelopen maar de liefde voor mijn werk met de camera blijft, alleen nu met het kleinere werk. Ik heb nu weer meer tijd om de kwasten en het palet ter hand te nemen.

Mijn Photo & Art foto's worden/zijn gebruikt voor o.a. diverse Mediabedrijven, Reisbranche, Commerciële brochures, Publicaties, Boek illustraties, Europese Post nl. postzegel, Thema illustraties, Muziek evenement Books, Wallpaper, Posters, Street & City View.

Sinds 1994 fotografeer ik de jaarlijkse Pride Amsterdam en hoe leuk is het dan als je een e-mail ontvangt van de KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK en IHLIA LGBT Heritage met de mededeling dat jou website Proud to be Gay * Amsterdam (mei 2020)  in hun archieven is opgenomen voor de toekomstige generaties. Beide organisaties zijn van mening dat de website bijdraagt aan de historie van de Amsterdamse LGBT cultuur, de website geeft een representatief beeld van de Nederlandse LGBT cultuur, geschiedenis en samenleving .

Born in Amsterdam-Nieuwendam on a cold, wintery February Sunday, 1951. School was boring to me and I was more interested in the butterflies that fluttered past the schoolroom windows. My interests were more in sports, crafts and exploring the world in the 60s. In the 1970s I completed the art academy in Amsterdam and my art excesses were exhibited in several galleries in Amsterdam. Outside of art, my love for the camera also developed. As a Freelance I have been able to do many beautiful things. Due to visual problems, the great work with the camera has unfortunately come to an end, but the love for the camera remains and now I have more time to pick up the brushes and palettes.

I have been photographing the Pride Amsterdam since 1994 and how nice is it when you receive an e-mail from the ROYAL LIBRARY and IHLIA LGBT Heritage with the announcement that your website Proud to be Gay * Amsterdam (May 2020)  will be included in their archives for future generations. Both organizations believe that the website contributes to the history of the Amsterdam LGBT culture, the website provides a representative picture of the Dutch LGBT culture, history and society.

My Photo & Art photos are/have been used for various Media companies, Travel industry, Commercial brochures, Publications, Book Illustrations, European Post nl. Stamp, Theme illustrations, Event books, Wallpaper, Posters, Street & City View.

Art in different sizes large and small for the wall or original Mini and Midi art pieces as a personal gift for yourself or "for someone special"
In frame or as an Art card to send, there are various options according to your wishes. Take a look at the website and be inspired, in the webshop you can order your desired piece of art. With care and fast shipping, the order will be in your possession within a few days. If you have any questions, please don't hesitate to contact us or call

Portfolio

Een kleine greep uit de vele projecten/opdrachten die ik heb mogen vast leggen, waaronder een super mooi moment van trots...

Mijn Photo & Art foto's worden/zijn gebruikt voor o.a. : diverse Mediabedrijven - Reisbranche -

Commerciële brochures - Publicaties - Boek Illustratie - Europese Postzegel - Thema boeken - Wallpaper - Posters - 

Amsterdam Streetview Ansichtkaarten - Art kaarten

Europese postzegel en dag enveloppe 2012

Deze foto (2008) is genomen in een moment van liefde en geluk tijdens een boottochtje met mijn lief en geliefde vrienden door de grachten prachtgoed van mijn geliefde Amsterdam .

Post.NL heeft in 2012 deze  prachtige Europese  postzegel en dag enveloppe naast het Historische Scheepvaart Museum uitgebracht .

Mijn simpele foto van het Muziekgebouw aan het IJ met een van de oceaan reuzen Majestic Princess aangemeerd bij het PTA aan het IJ Amsterdam

 

This photo (2008) was taken in a moment of love and happiness during a boat trip with my sweet and beloved friends through the beautiful canals of my beloved Amsterdam.

In 2012, Post.NL released this beautiful European postage stamp and day envelope next to the Historical Maritime Museum.

My simple photo of the Muziekgebouw aan het IJ with one of the ocean giants Majestic Princess moored at the PTA aan het IJ Amsterdam

Herinnering aan Nieuwendam 2014

In 2021 vierden we "25 jaar Pride Amsterdam"

zeven van mijn ingezonden foto's zijn opgenomen in het 240 bladzijde tellende foto document "Celebrating Diversity" 

In 2021 we celebrated "25 years of Pride Amsterdam"

seven of my submitted photos are included in the 240-page photo document "Celebrating Diversity"

een van mijn ingezonden foto's uit 1994, is samen met 49 andere inzendingen uitgekozen door een (vak)jury uit duizenden ingezonden foto's en waren te bewonderen op metershoge Billboards in het Amsterdamse Vondelpark - augustus 2021

one of my submitted photos from 1994, together with 49 other entries, was selected by a (professional) jury from thousands of submitted photos and could be admired on meter-high Billboards in Amsterdam's Vondelpark - August 2021

Illustratie in "Een open zenuw "  Herinneringen aan de tweede Wereldoorlog (2012)     

Madelon de Keizer & Marije Plomp

uitgeverij: Bert Bakker

De foto is genomen tijdens een boot tochtje met mijn geliefde en vriendjes op een zomerse dag  in augustus 2008 

Na jaren kwam ik door toeval in contact met één van de geliefde op het Homomonument.

Helaas heeft de dood deze geliefde mannen gescheiden.

 

Illustration in "A Open Nerve"  Memories of the Second World War (2012)

Madelon de Keizer & Marije Plomp

publisher: Bert Bakker

The photo was taken during a boat trip with loved one and friends on a summer day in August 2008

After years, by chance, I came into contact with one of the loved ones at the Homomonument.

Sadly, death has separated this loved one.

Homomonument augustus 2008

met liefde en dank aan Johan & Sanjay Ganpat Brouwer

 


Schoolfotografie


IJAZZ One stage  2008- 2009

Het IJAZZ festival op de Amsterdamse Noordelijke IJ oevers is twee jaar opeenvolgend in 2008-2009 met groot succes georganiseerd door Stichting Podium Promotie Amsterdam Noord.

Een tiental grote nationaal en internationale Jazz iconen en belovend jong talent waren te bewonderen door het grote aantal publiek op het oude NDSM terrein.

 

The IJAZZ festival on the Amsterdam Northern IJ banks was organized with great success for two consecutive years in 2008-2009 by Stichting Podium Promotie Amsterdam Noord.

About ten major national and international Jazz icons and promising young talent could be admired by the large audience at the old NDSM site.

2008

Cristina Branco  2009

Card du Nord 2009

IJazz 2008

Rita Reys